slūgimas

slūgimas
slūgi̇̀mas dkt. Pótvynio slūgi̇̀mas.

.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • slūgimas — slūgìmas sm. (2) K, DŽ, slūgimas (1) DūnŽ; N → slūgti: 1. Vandens slūgìmas Rtr. Potvynio slūgìmas NdŽ. 2. K, NdŽ. slūgimas; atslūgimas; įslūgimas; nuslūgimas; paslūgimas; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atslūgimas — atslūgìmas sm. (2) K; SD387, Sut, N → atslūgti 2: Sakė, putmenės atslūgusios, o aš jokio atslūgimo nematau DūnŽ. slūgimas; atslūgimas; įslūgimas; nuslūgimas; paslūgimas; suslūgimas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kilimas — 2 kilìmas sm. (2) → kilti. 1. Ms, Slnt, Lp kėlimasis aukštyn: Žemės kilimas (ir slūgimas) rš. | prk.: Ji seka karjeros kilimo laiptus rš. 2. augimas, didėjimas: Pagal kilìmą ir žydėjimą – rugių dar greit nekirsim Vlkv. | prk.: Žmonių gerovės… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nuslūgimas — nuslūgìmas sm. (2) Rtr, Š → nuslūgti: 1. NdŽ Vandens nuslūgimas yra staigesnis kaip pakilimas rš. 2. NdŽ. 3. → nuslūgti 5. | prk.: Revoliucinio judėjimo nuslūgimas rš. slūgimas; atslūgimas; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paslūgimas — paslūgìmas sm. (2) NdŽ → paslūgti. slūgimas; atslūgimas; įslūgimas; nuslūgimas; paslūgimas; suslūgimas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sostas — sm. (1) K, Rtr, Š, DŽ, KŽ, sõstas (2) NdŽ, Kv 1. Q487, SD353,447, B, CI744, R173,326, MŽ226, N, KI171 sėdėjimo vieta, krėslas, suolas: Sėsk į mažesnį sostą, o aukštesnį atiduok dideliam J. Suolas, sostas bažnyčioje KII202. Sostelis, suolelis… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • suslūgimas — suslūgìmas sm. (2) Rtr; GTŽ → suslūgti 3: Dirvožemio suslūgimas ŽŪŽ167. Žemės suslūgimas rš. An[t] suslūgìmo per daug palikta Gs. slūgimas; atslūgimas; įslūgimas; nuslūgimas; paslūgimas; suslūgimas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • įslūgimas — įslūgìmas sm. (2); GTŽ įdubimas. slūgimas; atslūgimas; įslūgimas; nuslūgimas; paslūgimas; suslūgimas …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”